Styrelse

 

Vid årsmötet 2022 fick styrelsen följande medlemmar.

Börje Green                             vice ordförande

0457-43022/0705 850489   borje.green@gmail.com

Kersti Gustavsson                 ledamot

0708 848430  kerstigustavsson@telia.com

Irene Friberg-Johansson      sekreterare

0708 612730   irenefriberg@telia.com

Veine Sjödahl                         ordförande

0734 386740  sjodahlveine@gmail.com

Jan-Erik Olsson                     ledamot

0454-33950/0738 373569  j-e.o@telia.com

Göran Kullving                     ledamot

0702 262490  goeran.kullving@gmail.com                     

Ann-Kristin Rydberg              kassör

0709 240005  rydberg.ac@gmail.com

 

Sittande från vänster Börje Green, Ann-Kristin Rydberg, Irene Friberg-Johansson

Stående från vänster Benny Larsson, Veine Sjödahl, Kersti Gustavsson, Jan-Erik Olsson, Göran Kullving