Styrelse

Vid årsmötet 2018 fick styrelsen följande medlemmar.

Från vänster till höger (övre respektive nedre rad)

Börje Green                             vice ordförande

0457-43022/0705 850489   borje.green@gmail.com

Kersti Gustavsson                 ledamot

0708 848430  kerstigustavsson@telia.com

Irene Friberg-Johansson      sekreterare

0708 612730   irenefriberg@telia.com

Veine Sjödahl                         ordförande

0734 386740  sjodahlveine@gmail.com

Jan-Erik Olsson                     ledamot

0454-33950/0738 373569  j-e.o@telia.com

Marianne Nygård                  ledamot

0454-54056/0725 405699  marianne_nygard@hotmail.com

Ann-Kristin Rydberg              kassör

0709 240005  rydberg.ac@gmail.com

Jeppe Jeppsson                   ledamot

0768 331544  jeppe-jeppsson@telia.com